Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kalle lukee lakia, osa 10 – ehdotus: Puolustusvoimat pyörittämään miesten vastaanottokeskuksia

Lisätty 19.01.2019

Taas on kiuas pian kuuma, joten on se aika viikosta, kun yritän taas perehtyä hakemaani lainsäätäjän tehtävään lakia lukemalla.

Viime viikon kokemus oli sen verran huono, että tällä kertaa keskitys omaan ehdotukseeni, joka julkaistiin Aamulehdessä eilen (18.1.): Yksin tulevien turvapaikanhakijamiesten osalta puolustusvoimat pyörittämään vastaanottokeskustoimintaa.

En tiedä meneekö tämä aivan oikein päin, kun nyt vasta luen lakitekstiä aiheesta, mutta parempi myöhään..

Tarkastetaan ensin mitä Laki puolustusvoimista sanoo armeijan tehtävistä – pitäisikö pykäliä kovin muuttaa ehdotukseni toteuttamisvaiheessa.

Tämä laki on kohtuullisen tuore, vuodelta 2007. Säädöksen toinen pykälä määrittää puolustusvoimien tehtävät:

--

Puolustusvoimien tehtävänä on:

1) Suomen sotilaallinen puolustaminen, johon kuuluvat:

a) maa-alueen, vesialueen ja ilmatilan valvominen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen;

b) kansan elinmahdollisuuksien, perusoikeuksien ja valtiojohdon toimintavapauden turvaaminen sekä laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustaminen;

c) sotilaskoulutuksen antaminen ja vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ohjaaminen sekä maanpuolustustahdon edistäminen;

2) muiden viranomaisten tukeminen, johon kuuluvat:

a) virka-apu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, terrorismirikosten estämiseksi ja keskeyttämiseksi sekä muuksi yhteiskunnan turvaamiseksi;

b) pelastustoimintaan osallistuminen antamalla käytettäväksi pelastustoimintaan tarvittavaa kalustoa, henkilöstöä ja asiantuntijapalveluja;

3) osallistuminen Euroopan union toiminnasta tehdyn sopimuksen 222 artiklaan tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan 7 kohtaan perustuvaan apuun, aluevalvontayhteistyöhön tai muuhun kansainvälisen avun antamiseen ja kansainväliseen toimintaan;

4) osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sotilastehtäviin muussa kansainvälisessä kriisinhallinnassa.

Puolustusvoimien muista tehtävistä säädetään erikseen.

--

En näe, että ehdotukseni ensinnäkään on pahoin ristiriidassa määriteltyjen tehtävien kanssa. Kansan elinmahdollisuuksia ja perusoikeuksia sekä yhteiskuntajärjestystä se palvelisi, että yksin tulevat turvapaikanhakijamiehet pystyttäisiin vastaanottamaan nykyistä huomattavasta koordinoidummin.

Mikäli muutoksia tähän lakiin ei haluttaisi tehdä, niin ymmärtääkseni tuo ”Puolustusvoimien muista tehtävistä säädetään erikseen” antaa mahdollisuuden, että lisäys tehdään lakeihin, joissa määritellään turvapaikan haku ja vastaanottokeskustoiminta. Sellaisia on ainakin Ulkomaalaislaki ja Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta.

Nämä lait ovat niin laajoja, että en niitä yritäkään täysin referoida. Ulkomaalaislaki käsittää 215 ja Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta 64 pykälää. Kannattaa jokaisen tutustua ajan kanssa näihin, mikäli aihepiiri kiinnostaa.

Jälkimmäisestä laista löytyy 66 mainintaa vastaanottokeskuksesta, joten useampaan kohtaan muutoksia jouduttaisiin tekemään. En ole juristi, niin tyydyn tässä vaiheessa tähän toteamukseen.

Lakitekstistä hyppää kuitenkin silmilleni 3 Luku: Vastaanottopalvelut. Siis vastaanottopalvelut! Asiakaslähtöisyys ei ole aina ollut virastojen lähtökohta, tässä sellaisesta ei voi syyttää..

Tämän luvun alussa 13§ määrää:

--

Vastaanottopalveluihin kuuluvat majoitus, vastaanotto- ja käyttöraha, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut sekä työ- ja opintotoiminta siten kuin tässä luvussa säädetään. Vastaanottopalveluina voidaan järjestää myös ateriat.

--

Ei tästä sen enempää. Nyt on parasta mennä saunaan, palataan lakiteksteihin jälleen viikon kuluttua!

Parahin terveisin,

*Kalle

Kalle eduskuntaan!Kalle eduskuntaan!